• Trang chủ

Đại hội XII của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Đại hội XII của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một hệ thống quan điểm sâu sắc ...

Lễ kết nạp Đảng viên mới của 2 Chi bộ ...

Lễ kết nạp Đảng viên mới của 2 Chi bộ ...

Đảng ủy Toà án nhân dân tỉnh, Chi bộ TCCB – GĐKT và Chi bộ Văn phòng đã kết hợp ...

TAND tỉnh Hà Tĩnh trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Hồng Hải...

TAND tỉnh Hà Tĩnh trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Hồng Hải...

Đảng bộ TAND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Hồng Hải...

TAND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2016.

TAND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2016.

TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ công chức, người lao động năm 2016.

Hoạt động ngành tòa án nhân dân

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao tặng 10 tấn gạo...

Mặc dù phải nỗ lực tập trung cao độ cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhưng công tác chăm lo đời sống cho nhân dân trong dịp Tết cổ truyền Bính Thân 2016 vẫn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo cho các địa phương trên cả nước ra sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, huy động các nguồn lực xã hội để giúp đỡ đồng bào, với phương châm “Không để cho người dân nào không có điều kiện ăn Tết”.
 
Lịch xét xử tháng 2 năm 2016

Án điểm