TAND tỉnh Hà Tĩnh trao Quyết định đặc xá cho 02 người được đang được hoãn chấp hành án phạt tù

TAND tỉnh Hà Tĩnh trao Quyết định đặc xá cho 02 người được đang được hoãn chấp hành án phạt tù

Đặc xá tha tù trước thời hạn thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta...

TAND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị..."

TAND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị..."

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐUK ngày 13/10/2016, Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 18/10/2016...

Quốc hội thông qua Kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2016-2020

Quốc hội thông qua Kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2016-2020

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 9/11...

Tinh thần nhìn thẳng sự thật của Nghị quyết TW 4 - khóa XII

Tinh thần nhìn thẳng sự thật của Nghị quyết TW 4 - khóa XII

Nghị quyết (NQ) số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái ...

Lịch xét xử tháng 12 năm 2016

Án điểm