• Trang chủ
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử TAND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội: “Quyền hạn phải đi liền trách nhiệm”

Chủ tịch Quốc hội: “Quyền hạn phải đi liền trách nhiệm”

Các dự luật phải làm rõ được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Quốc hội góp ý dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Quốc hội góp ý dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp tục chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến ...

Chưa thống nhất quy định số lượng cấp phó ở bộ, cơ quan ngang bộ

Chưa thống nhất quy định số lượng cấp phó ở bộ, cơ quan ngang bộ

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách tiếp tục thảo luận và cho ý kiến vào một số vấn đề lớn...

Vì sao quy định vừa ban hành đã bị dư luận phản ứng?

Vì sao quy định vừa ban hành đã bị dư luận phản ứng?

Chủ tịch Quốc hội nói cho rằng làm luật nói rất hay nhưng khi thực hiện mới thấy dở; báo cáo đánh giá tác động còn hình thức.

Lịch xét xử tháng 4 năm 2015

Án điểm