• Trang chủ

Khối Nội chính tỉnh Hà Tĩnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐUK, ngày 05/7/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); Sáng 04/8/2017, Khối Nội chính tỉnh Hà Tĩnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho hơn 100 đồng chí gồm lãnh đạo Đảng Đoàn, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ công chức, đảng viên trong các đơn vị thuộc khối Nội chính: Tòa án nhân dân, Thanh Tra, Sở Tư pháp và Cục Thi Hành án Dân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Hội nghị đã được đồng chí Trần Thế Dũng – Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đồng thời, việc hoàn thiện thể chế kinh tế phải đi đôi với việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy cán bộ của toàn hệ thống chính trị; xác định rõ và thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường, bảo đảm định hướng XHCN, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.

Đ/c Trần Thế Dũng – Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết

Ngay sau khi Hội nghị kết thúc, các đơn vị theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII của Đảng, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực ngành, cơ quan, đơn vị để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống. Các Nghị quyết về kinh tế lần này phải được thực hiện đồng bộ, nhất quán với Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết khác của Trung ương, của các cấp, các ngành, của các địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân...

Cẩm Vân - TAND tỉnh