• Trang chủ

Trụ sở TAND tỉnh Hà Tĩnh

ĐC:94 Phan Đình Phùng, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 039. 3850075

Sơ đồ khu làm việc TAND tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm hỗ trợ pháp lý

- Số quyết định: 691/1998/QĐUB-TC

- Ngày thành lập: 12/06/1998

103A-Phan Đình Phùng-TP. Hà Tĩnh-Hà Tĩnh.

0393.890273 - 0393.857216