• Trang chủ
Ngày xét xử   date picker  (dd/mm/yyyy)
Tòa xét xử cấp tỉnh/thành phố  
Tòa xét xử cấp huyện/quận  
Tên vụ án/việc kiện  
Cấp xét xử  
 
      
Chi tiết lịch xét xử
Tên vụ án/việc kiện Trần Đình Lộc “Vận chuyển trái phép chất MT”
Cấp xét xử Sơ thẩm
Tòa xét xử Hà Tĩnh
Địa chỉ xét xử HT xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh
Thời gian xét xử giờ
Ngày xét xử 29/09/2017
[Trở về]

   Lịch xét xử cùng ngày của tòa án Hà Tĩnh