• Trang chủ

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 24/7/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, từ ngày 8/9/2017 đến ngày 19/9/2017, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (Chi bộ Tổ chức cán bộ - Kiểm tra nghiệp vụ; Tòa Dân sự - Lao động, Tòa Hành chính – Kinh tế; Tòa Hình sự, Văn phòng) đã tổ chức Đại hội và bầu cấp ủy khóa mới, nhiệm kỳ (2017 - 2020).

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Tòa án tỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt trong năm nhằm đánh dấu giai đoạn nửa nhiệm kỳ thực hiện mục tiêu tổng quát 5 năm (2015-2020) của Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tòa án tỉnh lần thứ VIII . Ban chấp hành Đảng ủy đã tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch cụ thể, trong đó đặc biệt chú trọng cần thực hiện tốt đề án nhân sự cấp ủy khóa mới vừa đảm bảo tính kế thừa, phát triển, vừa đảm bảo kinh nghiệm, độ tuổi. Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên củng cố xây dựng từng hạt nhân, từng đảng viên, từng chi bộ và các tổ chức đoàn thể ổn định, vững mạnh toàn diện, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong từng cấp ủy đảng. 

Sau gần một tháng triển khai, Đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc đúng quy định của đảng; các đại biểu tham gia Đại hội phấn chấn, hăng hái tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, ý thức trách nhiệm. Công tác bầu cử của Đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; các đồng chí trúng cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ (2017-2020) đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, phẩm chất. Là tiền đề quan trọng để cấp ủy khóa mới tiếp tục thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Tòa án lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Một số hình ảnh được ghi lại trong suốt quá trình diễn ra đại hội:

Cẩm Vân - TAND tỉnh