• Trang chủ

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2017

THÔNG BÁO

Lịch thi tuyển công chức năm 2017

          Thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; được sự thống nhất của Hội đồng tuyển dụng công chức và Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho các thí sinh tham dự thi tuyển công chức lịch thi như sau:

          1. Thời gian: thi trong 03 ngày; ngày 10, ngày 11 và ngày 12 tháng 3 năm 2017, cụ thể :

          - Ngày 10/3/2017:

          + Buổi sáng: 7h30 thi môn Kiến thức chung.

          + Buổi chiều: 14h thi Tin học

          - Ngày 11/3/2017:

          + Buổi sáng: 7h30 thi môn Chuyên ngành

          + Buổi chiều: 14h thi Tiếng Anh

          - Ngày 12/3/2017: thi Vấn đáp

          2. Địa điểm: Tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, số 94, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh

          Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông báo để các thí sinh biết để đến tham dự kỳ thi tuyển đúng thời gian, địa điểm.

       Lưu ý:  - Thí sinh đến dự thi mang theo Chứng minh thư nhân dân;

      - Khi vào phòng thi, yêu cầu thí sinh không được sử dụng tài liệu, điện thoại;

      - Giấy, bút sẽ do Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát cho các thi sinh.