• Trang chủ

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống TAND

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống TAND

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống TAND:

Ảnh: Lê Đàn