• Trang chủ

Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Chiều ngày 01/02/2018, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2018.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Bùi Văn Lam- Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Phó Bí thư thường trực huyện ủy và toàn thể Thẩm phán, Hội thẩm cán bộ công chức Tòa án nhân dân huyện.

Trong năm 2017, Tòa án nhân dân huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan trong điều tra, truy tố, xét xử. Các vụ án được thụ lý, giải quyết kịp thời, đúng thời hạn luật định. Trong năm qua, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà đã thụ lý giải quyết tổng số 152/158 vụ việc, đạt tỷ lệ 96%, tăng 19 vụ so với năm 2016. Trong đó, án Hình sự 30vụ/58 bị cáo, án dân sự đã thụ lý giải quyết 113/119 vụ, việc; công tác thi hành án đạt hiệu quả cao, đã ra 81/81 quyết định thi hành án, tỷ lệ giải quyết đạt 100%. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án 09/09 vụ, đạt tỷ lệ 100%.. Kỷ cương, kỷ luật công vụ được tăng cường, công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng. Việc triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp được thực hiện có hiệu quả, các hoạt động ngày càng được công khai, minh bạch..

Năm 2018, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu giải quyết, xét xử các loại vụ án, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu giải quyết, xét xử các loại án mà lãnh đạo đơn vị đã đề ra. Tiếp tục quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của của cấp trên nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, thực hiện nghiêm việc công bố bản án trên cổng thông tin điện tử của Tòa án

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương ghi nhận những kết quả của Tóa án nhân dân huyện Thạch Hà đã đạt được trong năm 2017, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường pháp chế, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển địa phươngh. Đồng chí đề nghị năm 2018, Tòa án nhân dân huyện cần tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Tòa án nhân dân tỉnh để chủ động để tham mưu với cấp ủy chính quyền, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách nhằm ngăn chặn đầy lùi tình trạng tội phạm đang diễn biến có chiều hướng phức tạp trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, tranh tụng tại các phiên tòa. Thực hiện tốt cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lam - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh yêu cầu Toà án nhân dân huyện Thạch Hà tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt là tập trung thực hiện tốt 14 giải pháp TANDTC đã đề ra, trong đó chú trọng đổi mới tổ chức phiên tòa theo hình thức cải cách Tư pháp, nâng cao chất lượng bản án, chất lượng xét xử các loại án, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng cấp giải quyết các vụ việc, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm tại đơn vị.

Thừa ủy quyền Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Bùi Văn Lam – Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh trao tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp tòa án” cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức Toà án nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Thị Hồng – Chánh án Toà án nhân dân huyện Thạch Hà cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh, của thường trực huyện ủy, HĐND huyện, sự phối hợp của UBND và các ngành liên quan. Trong thời gian tới đồng chí mong sẽ nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo huyện. Đồng chí hứa sẽ cùng với tập thể Lãnh đạo, CBCC tòa án huyện cố gắng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác. Cũng trong dịp này Tập thể tòa án nhân huyện Thạch Hà được Tòa án nhân dân tối cao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 02 cá nhân được Uỷ ban nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen.

Khắc Hoàn