• Trang chủ
Câu hỏi1
Tòa án cấp sơ thẩm xử theo khoản 1, nhưng có tình tiết của khoản 2. Viện kiểm sát không kháng nghị. Người bị hại kháng cáo đề nghị giảm hình phạt cho bị cáo. Tòa án cấp phúc thẩm có quyền áp dụng tình tiết của khoản 2 (áp dụng khoản 2) không?
Trả lời

Theo quy định tại Điều 249 Bộ luật tố tụng hình sự thì Tòa án cấp phúc thẩm có quyền sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt và tăng nặng hình phạt. Việc sửa bản án sơ thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt chỉ được áp dụng khi có kháng nghị của Viện kiểm sát hoặc kháng cáo của người bị hại. Do đó, mặc dù Tòa án cấp sơ thẩm xác định sai khung hình phạt (khoản 1) nên áp dụng chế tài hình phạt ở khoản 1 (tức là nhẹ) nhưng không có kháng nghị của Viện kiểm sát, người bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ cho bị cáo (chứ không phải yêu cầu tăng nặng), do đó Tòa án cấp phúc thẩm không có quyền áp dụng khung tăng nặng đối với bị cáo (sửa hình phạt theo hướng tăng nặng).

Nếu rõ ràng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử sai, Tòa án cấp phúc thẩm vẫn phải giữ nguyên bản án sơ thẩm và kiến nghị giám đốc thẩm.

Xem câu hỏi khác
Gửi câu hỏi
Bộ gõ Tiếng việt: Tắt  Telex  VNI
Họ và tên  
Địa chỉ
Email  
Điện thoại
Chủ đề  (*)
Tiêu đề  (*)
Nội dung câu hỏi  (*)
 
(*) Các thông tin bắt buộc!