• Trang chủ
Câu hỏi1
Tòa án cấp sơ thẩm nhận định trong bản án có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt, nhưng trong phần quyết định của bản án lại không áp dụng Điều 47 BLHS mà vẫn xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt. Tòa án cấp phúc thẩm có sửa bản án sơ thẩm khi áp dụng Điều 47 BLHS không?
Trả lời

Trong phần "xét thấy" của bản án sơ thẩm có nhận định bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 48 BLHS và có thể được xem xét để áp dụng hình phạt dưới khung và thực tế Tòa án đã quyết định xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt. Việc áp dụng pháp luật của Tòa án cấp sơ thẩm là đúng. Tuy nhiên, trong phần quyết định có thể do sơ suất nên Thẩm phán không viện dẫn Điều 47 BLHS.

Khi xét xử phúc thẩm, nếu Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên quyết định về hình phạt của Tòa án cấp sơ thẩm đối với bị cáo mà Tòa án cấp phúc thẩm cũng không áp dụng Điều 47 BLHS thì Tòa án cấp phúc thẩm lại tiếp tục mắc sai sót của Tòa án cấp sơ thẩm. Nếu Tòa án cấp phúc thẩm áp dụng Điều 47 BLHS tức là đã có sửa bản án sơ thẩm về mặt hình thức chứ không phải là nội dung của vụ án.

Theo chúng tôi, sai sót của Tòa án cấp sơ thẩm là không lớn và thực tế thì Tòa án cấp phúc thẩm vẫn giữ nguyên quyết định về hình phạt đối với bị cáo (y án). Để tránh một vụ án bị sửa do một sơ suất không đáng có nêu trên và cũng để nhắc nhở, rút kinh nghiệm với Tòa án cấp sơ thẩm thì bản án phúc thẩm chỉ cần chỉ ra thiếu sót của bản án sơ thẩm mà không cần thiết phải sửa bản án sơ thẩm khi áp dụng thêm Điều 47 BLHS

Xem câu hỏi khác
Gửi câu hỏi
Bộ gõ Tiếng việt: Tắt  Telex  VNI
Họ và tên  
Địa chỉ
Email  
Điện thoại
Chủ đề  (*)
Tiêu đề  (*)
Nội dung câu hỏi  (*)
 
(*) Các thông tin bắt buộc!