• Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành   Từ ngày date picker   Đến ngày date picker
Số văn bản
Tên văn bản
Nội dung
 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản

31-KH/TA

12-MAR-18

Kế hoạch tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

25 /TB-UBND

25-JAN-18

Thông báo điều chỉnh giờ làm việc mùa đông

166

15-SEP-17

V/v triển khai công tác phòng chống cơn bão số 10

30-MAR-17

Kết quả phúc khảo thi tuyển công chức năm 2017

02

14-MAR-17

KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2017

06-MAR-17

THÔNG BÁO LỊCH THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2017

01

21-JAN-17

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

14-JUL-16

DANH SÁCH CÁN BỘ HỌC NGHỊ QUYẾT NGÀY 15/7/2016

35/GM-TA

15-MAR-16

Giấy mời tham dự HN trực tuyến và tài liệu tham luận của Chánh án TAND Tối cao

01/GM-TA

06-JAN-16

V/v dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Toà án năm 2015

45-GM/ĐU

16-DEC-15

Danh sách kèm theo Giấy mời số 45-GM/ĐU về việc học Nghị quyết số 10 NQ/TU.

39 - CV/ĐU

30-NOV-15

Về việc triển khai thực hiện KH số 03 - KH của Đảng uỷ khối

11-AUG-15

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

03-JUN-15

V/v rà soát, kiểm tra các thiết bị CNTT

04 /KTTA

11-FEB-15

Lịch quyết toán năm 2014 các đơn vị

03/TA-VP

07-JAN-15

V/v quán triệt thực hiện công tác báo cáo, thống kê số liệu

410 /TA-TĐKT

10-NOV-14

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Toà án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2015)

68/CV-TA

03-NOV-14

V/v sử dụng biểu mẫu tạm thời trong giải quyết KNTC.

311/CV - TA

31-OCT-14

V/v báo cáo kết quả công tác năm 2014

261/CV - TA

18-SEP-14

V/v bổ sung báo cáo thống kê tháng 8, 9 năm 2014