Skip to main content

73 năm – Một chặng đường lịch sử

(12/09/2018 10:58)

Ngày 13/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 33c thiết lập các Toà án quân sự, đánh dấu sự ra đời của Toà án Việt Nam.

Cùng với hệ thống Tòa án nhân dân trong cả nước, Tòa án Hà Tĩnh cũng được thành lập, thực hiện nhiệm vụ trấn áp kẻ thù, trừng trị bọn phản cách mạng và các loại tội phạm khác; giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần bảo vệ những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã giành được. Thông qua những phiên tòa, Tòa án đã vạch trần âm mưu của các thế lực phản động, tích cực tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhân dân.

            Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trong giai đoạn đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh leo thang ra miền Bắc, Hà Tĩnh trở thành mục tiêu bắn phá ác liệt của lực lượng không quân và hải quân Mỹ. Công tác xét xử thời gian này của Tòa án tập trung vào việc trấn áp các lực lượng phản cách mạng, gián điệp biệt kích đội lốt tôn giáo hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

            Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Năm 1976, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh hợp nhất thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Theo đó, Tòa án Hà Tĩnh và Nghệ An cũng được hợp nhất thành Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh. Hoạt động Toà án trong thời kỳ này là tập trung xét xử, trấn áp các loại tội phạm, như: tham ô, trộm cắp tài sản, trừng trị bọn buôn lậu, các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tài sản, quyền tự do dân chủ của công dân. Công tác xét xử của Tòa án đã hỗ trợ đắc lực cho cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong lĩnh vực kinh tế xã hội, góp phần thiết thực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như bảo vệ cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.

Sau ngày tái lập tỉnh năm 1991, mặc dù trong điều kiện mới chia tách với muôn vàn khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cũng như đội ngũ cán bộ, song Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa tiến hành xây dựng cơ sở vật chất, vừa tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, đưa ra xét xử kịp thời nghiêm minh, đúng quy định pháp luật các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, cũng như các nhiệm vụ công tác khác. Đặc biệt trong giai đoạn 10 năm từ năm 1991 đến năm 2000, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử thành công nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng về tội phạm ma túy liên quan đến các bị cáo có quốc tịch nước ngoài, ghi dấu ấn đậm nét trong cuộc chiến chống tệ nạn ma túy đầy cam go và ác liệt, góp phần hạn chế và ngăn chặn tệ nạn buôn bán, sử dụng ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong chặng đường 73 năm xây dựng và trưởng thành, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì; nhiều lần được Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý khác. Đây chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của Toà án Hà Tĩnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao, là niềm tự hào sâu sắc của các thế hệ cán bộ, Thẩm phán, công chức, viên chức, người lao động Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh.

            Trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp đổi mới của đất nước đang có những bước chuyển mạnh mẽ, tình hình kinh tế xã hội tỉnh nhà có những đột phá đầy hứa hẹn; mang đến những thuận lợi của thời kỳ “mở cửa” và “hội nhập” nhưng cũng làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Nhiệm vụ đặt ra đối với Tòa án nhân dân ngày càng khó khăn, nặng nề hơn do tình hình các loại tội phạm và các tranh chấp dân sự, hành chính gia tăng; thẩm quyền Tòa án được mở rộng; hoạt động chống phá Nhà nước của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi. Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án về tội xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần vào việc giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, như vụ Nguyễn Văn Hóa “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, vụ Trần Thị Xuân “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”... Bên cạnh đó, cùng với hệ thống Tòa án nhân dân cả nước, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã và đang triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận 79-KL/TW, Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị và đặc biệt là thực hiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, đòi hỏi cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh phải nỗ lực vươn lên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở kế thừa những giá trị truyền thống của lịch sử 73 năm xây dựng trưởng thành, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để khẳng định vị trí vai trò hiến định của mình là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ, về công tác chuyên môn nghiệp vụ và cải cách tư pháp, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả xét xử các loại án, đảm bảo đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính tư pháp theo hướng công khai dân chủ, phục vụ nhân dân.

Có thể nói, mặc dù số lượng các loại vụ án ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Ban cán sự Đảng TAND tỉnh Hà Tĩnh, sự đồng lòng thống nhất của cả tập thể trong việc thực hiện các giải pháp đã đề ra nên hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp trong thời gian qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, đáp ứng những yêu cầu, chỉ tiêu mà các Nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết 111/2015/QH13 đề ra.

Để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chỉ tiêu, yêu cầu mà các Nghị quyết của Quốc hội đề ra, trong thời gian tới, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng và Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 và các bộ luật, luật liên quan đến công tác Tòa án.

2. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án; không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm. 

3. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển để đào tạo cán bộ. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, Thẩm phán để tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Thực hiện nghiêm túc Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao.

4. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động; tiếp tục thực hiện việc đổi mới thủ tục hành chính – tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động, đặc biệt là việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Trang thông tin điện tử công bố bản án.

Trước thềm kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2018) toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh càng thêm phấn khởi và tự hào về chặng đường phát triển đã qua, quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, xứng đáng với tám chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng người cán bộ Tòa án nhân dân “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

Nguyễn Văn Thắng - Chánh án TAND tỉnh 


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 75
cdscv