Loading...
Skip to main content
Giới thiệu tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Giới thiệu tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

img

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH TAND TỈNH HÀ TĨNH

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới đối với đất nước – kỷ nguyên của độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Tám đã xoá bỏ chính quyền thực dân phong kiến và lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Ngay từ những ngày đầu giành được chính quyền về tay nhân dân, Đảng và Nhà nước đã khẩn trương xây dựng bộ máy nhà nước cách mạng, trong đó Toà án là công cụ quan trọng để bảo vệ chính quyền non trẻ. Ngày 13/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 33 c thiết lập các Toà án quân sự, đánh dấu sự ra đời của ngành Toà án Việt Nam. Để hoàn thiện và nâng cao hiệu lực của Toà án, ngày 24/1/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 13 về tổ chức các Toà án và ngạch Thẩm phán. Ngày 22/5/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 85 – SL cải cách bộ máy tư pháp và luật tố tụng. Tháng 4/1958, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà quyết định thành lập TAND tối cao, với Hiến pháp 1959 và Luật Tổ chức Toà án năm 1960 đánh dấu một bước tiến quan trọng có tầm vóc lịch sử về pháp quyền và pháp chế XHCN ở nước ta. Tính chất dân chủ trong hoạt động của Toà án nhân dân và công tác xét xử từng bước được nâng lên tạo niềm tin vững chắc đối với nhân dân, nhân dân thực sự thực hiện quyền làm chủ của mình.

Cùng với sự ra đời phát triển và trưởng thành của hệ thống Toà án nhân dân nói chung. Được sự quan tâm của các ngành, các cấp ở Trung ương và Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, Toà án Hà Tĩnh ra đời với chức năng là công cụ trong hệ thống các cơ quan chuyên chính vô sản. Toà án Hà Tĩnh đã tích cực phát huy vai trò của mình, kịp thời xét xử nghiêm bọn phản cách mạng, các hoạt động gián điệp, các hành vi chống phá chính quyền nhân dân…Thông qua các phiên toà, Toà án đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chiến tranh kết thúc, đất nước hoàn toàn thống nhất, cả nước tiến lên XHCN, Toà án Hà Tĩnh đã sáp nhập với Toà án Nghệ An thành Toà án nhân dân Nghệ Tĩnh. Hoạt động của Toà án trong thời kỳ này tập trung trấn áp các loại tội phạm như tội tham ô, trộm cắp tài sản, tội buôn lậu… đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như bảo vệ an toàn cơ sở vật chất của Chủ nghĩa xã hội.

Từ ngày tái lập tỉnh Hà Tĩnh năm 1991, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vừa tiến hành xây dựng cơ sở vật chất vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt đảm bảo xét xử các loại án nhằm kịp thời phục vụ nhiệm vụ, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nhà, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới của đất nước, của tỉnh nhà. Đất nước đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới nhưng cũng đứng trước những nguy cơ và thách thức, trong đó các tệ nan xã hội, các loại tội phạm đe doạ đến sự phát triển, ổn định của đất nước. Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự ổn định cho đất nước, sự bình yên cho nhân dân.

Trong những năm qua, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, công tác xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có án oan sai. Mỗi bản án thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đặc biệt những vụ án có tính chất phức tạp, trọng điểm Toà án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã chủ động đưa ra xét xử lưu động, phiên toà mẫu. Để đảm bảo công tác xét xử, áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, thi hành án hình sự chuẩn mực, Toà án nhân dân tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, cán bộ có phẩm chất đạo đức, vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ.

Hiện tại về cơ cấu tổ chức hệ thống TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh có 8 toà phòng và 13 đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện. Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, công chức và những thành tích đã đạt được trong hơn 70 năm qua, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tạo được niềm tin vững chắc đối với chính quyền, với nhân dân, thực sự xứng đáng với lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Để đáp ứng yêu cầu công cuộc hội nhập của đất nước, thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08, Nghị quyết 49, Kết luận số 79 của Bộ Chính trị, hệ thống Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đưa TAND thật sự là trung tâm của hoạt động tư pháp và xét xử là trọng tâm. Từng bước xây dựng, phát triển và giữ vững truyền thống 73 năm, TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

img


cdscv