Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án

Image
Nguyễn Văn Thắng
Năm sinh: 1960
Quê quán: Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh



Phó Chánh án

Image
Bùi Văn Lam
Năm sinh: 1970
Quê quán: TP Hà Tĩnh



cdscv