Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND huyện Hương Sơn

Image
Nguyễn Thị Dung
Năm sinh: 1984
Quê quán: Hướng Sơn - Hà TĩnhChánh án TAND huyện Lộc Hà

Image
Trần Xuân Quang
Năm sinh: 1975
Quê quán: Xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn,tỉnh Hà TĩnhChánh án TAND Thành phố Hà Tĩnh

Image
Trần Đức Chính
Năm sinh: 1974
Quê quán: Đức Thọ - Hà TĩnhChánh án TAND Thị xã Hồng Lĩnh

Image
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Năm sinh: 1976
Quê quán:Chánh án TAND huyện Kỳ Anh

Image
Hoàng Ngọc Tùng
Năm sinh: 1975
Quê quán: TT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà TĩnhChánh án TAND huyện Hương Khê

Image
Nguyễn Thanh Tùng
Năm sinh: 1981
Quê quán: Tùng Ảnh - Đức Thọ - Hà TĩnhChánh án TAND huyện Cẩm Xuyên

Image
Trần Thị Minh Tâm
Năm sinh: 1976
Quê quán: Xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà TĩnhChánh án TAND huyện Thạch Hà

Image
Nguyễn Thành Nhân
Năm sinh: 1982
Quê quán: Xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà TĩnhChánh án TAND huyện Đức Thọ

Image
Nguyễn Huy Trọng
Năm sinh: 1981
Quê quán: Xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà TĩnhChánh án TAND huyện Vũ Quang

Image
Nguyễn Văn Hùng
Năm sinh: 1962
Quê quán: Xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà TĩnhCHÁNH ÁN TAND HUYỆN CAN LỘC

Image
Nguyễn Thị Bích Đào
Năm sinh: 1976
Quê quán: TP Hà TĩnhChánh án TAND huyện Nghi Xuân

Image
Pham Huy Bình
Năm sinh: 1982
Quê quán: Sơn Bằng - Hương Sơn - Hà TĩnhChánh án TAND Thị xã Kỳ Anh

Image
Nguyễn Ngọc Thạch
Năm sinh: 1978
Quê quán: Xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnhcdscv