Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 107 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Trần Văn Thuận “Vi phạm QĐ về TGGTĐB” TAND Tỉnh Hà Tĩnh 09/08/2023 08:26
2 Nguyễn Văn Vỵ và Nguyễn Văn Huy “Chia DSTK và hủy giấy CNQSD đất” TAND Tỉnh Hà Tĩnh 20/03/2023 08:00
3 Trần Văn Giáp và Trương Thị Huyền “Tranh chấp QSD đất” TAND Tỉnh Hà Tĩnh 15/03/2023 07:58
4 Đặng Thị Hường và Lê Văn Phúc “TCQSD đất và Hủy GCNQSD đất” TAND Tỉnh Hà Tĩnh 09/03/2023 07:57
5 Ngô Thị Minh và Ngô Thị Phúc “Chia DSTK và Hủy GCNQSD đất” TAND Tỉnh Hà Tĩnh 06/03/2023 08:00
6 Nguyễn Văn Thỉnh và Lê Thị Út “TC HĐ chuyển nhượng QSD đất” TAND Tỉnh Hà Tĩnh 28/02/2023 14:00
7 NĐ: Dương T Thúy Vân; BĐ:Nguyễn Tiến Chất (Huyện Kỳ Anh) TAND Tỉnh Hà Tĩnh 28/02/2023 14:00
cdscv