Skip to main content
 • Gia nhập, thực thi các điều ước quốc tế về phòng chống tội phạm trên biển (25/03/2019 14:14:30)

  Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm trên biển và đại dương trên thế giới cũng như trong khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Biển cả, đại dương đã trở thành địa bàn trực tiếp để thực hiện hành vi phạm tội hoặc trở thành địa điểm trung chuyển, giao hàng, dấu hàng trong các phi vụ buôn bán xuyên quốc gia, là nơi trú ẩn, lẩn tránh sự truy quét của lực lượng đấu tranh chống tội phạm của các quốc gia.


 • Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm tội và một số vướng mắc (24/03/2019 08:14:15)


 • Hiến pháp 2013 với vấn đề kiểm soát quyền lực Nhà nước (23/03/2019 21:26:40)


 • Nguyên đơn bị đình chỉ giải quyết vụ án do không nộp tiền tạm ứng chi phí định giá tài sản có được khởi kiện lại ? (22/03/2019 14:03:08)


 • Giải pháp nào để ngăn chặn có hiệu quả nạn xâm phạm tình dục trẻ em? (20/03/2019 08:10:01)


 • Về xét giảm thời gian thử thách của án treo, giảm thời hạn án phạt cải tạo không giam giữ (17/03/2019 09:05:36)


 • Về hành vi quan hệ tình dục khác (15/03/2019 08:00:51)


 • Yếu tố lỗi ảnh hưởng đển tỉ lệ tài sản được chia khi vợ chồng ly hôn (13/03/2019 09:00:34)


 • Dấu hiệu định lượng thiệt hại của các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (12/03/2019 15:30:09)


 • Quyền của người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam (12/03/2019 09:00:10)


cdscv