Skip to main content
 • Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ở Tòa án cấp sơ thẩm (17/07/2019 14:45:36)

  Điều 217 BLTTDS năm 2015 quy định về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự với nhiều trường hợp khác nhau. Trên thực tế áp dụng điều luật này còn có những vướng mắc, tác giả đề xuất một số kiến nghị cho việc hoàn thiện pháp luật, góp phần bảo đảm hiệu quả và tính đúng đắn trong đình chỉ giải quyết vụ án dân sự tại các Tòa án.


 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do người thi hành công vụ gây ra theo quy định của pháp luật dân sự (15/07/2019 09:10:54)


 • Thực tiễn Điều tra viên tham dự phiên tòa – Một số đề xuất, kiến nghị (14/07/2019 08:07:29)


 • Một số vấn đề về quyền nhân thân đối với hình ảnh (13/07/2019 07:07:43)


 • Những điểm mới cơ bản của Luật Thi hành án hình sự (12/07/2019 08:48:08)


 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án dân sự (11/07/2019 13:59:50)


 • Hòa giải, đối thoại tại Tòa án trong mối tương quan với tố tụng dân sự và tố tụng hành chính (09/07/2019 13:00:57)


 • Những điểm mới cơ bản của Luật Giáo dục (08/07/2019 14:00:26)


 • Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm (08/07/2019 08:42:01)


 • Điều kiện công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án (08/07/2019 08:30:56)


cdscv