Loading...
Skip to main content

Video - Phóng sự hoạt động của tòa án

chitietvideo

Tiết mục văn nghệ của TAND tỉnh Hà Tĩnh tham gia biểu diễn trong đêm giao lưu

iết mục “Hành khúc Tòa án nhân dân” do các cán bộ, công chức, người lao động Tòa án Hà Tĩnh biểu diễn và các tiết mục trong đêm giao lưu văn nghệ của Tòa án hai nước mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa của mỗi nước, ca ngợi hệ thống Tòa án và thể hiện sinh động mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai dân tộc, thắm tình hữu nghị Lào - Việt

cdscv