Skip to main content

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh góp ý về dự án Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung

(28/10/2021 09:38)

Phiên thảo luận trực tuyến tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Đoàn BĐQH Hà Tĩnh đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Chiều 25/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

image

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia tham gia thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Tham gia thảo luận trực tuyến tại kỳ họp, đại biểu Trần Đình Gia - Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cơ bản nhất trí với sự cần thiết, phạm vi, kết cấu, nhóm chỉ tiêu, số chỉ tiêu và tên của luật.

Đối với quy định sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 2, Điều 48 (người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đối với thông tin của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia phải thống nhất với cơ quan thống kê Trung ương trước khi công bố); cụm từ “phải thống nhất” cần quy định rõ là thống nhất về chuyên môn nghiệp vụ, trong đó là sự thống nhất về quy trình biên soạn, thời gian, phương pháp tính...

Đại biểu đánh giá, phụ lục - danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia với 20 nhóm, 222 chỉ tiêu đã cập nhật, phản ánh, đánh giá khá đầy đủ tình hình KT-XH chủ yếu của đất nước; bảo đảm tính kế thừa, thống nhất, tương thích; phù hợp thực tiễn và các nguyên tắc hoạt động thống kê quốc tế.

Đại biểu cho rằng, khi luật được thông qua, Chính phủ cần khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành nghị định quy định nội dung chỉ tiêu và quy trình biên soạn GDP cũng như GRDP để luật sớm đi vào thực tiễn.

image

Đại biểu Trần Đình Gia đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu, xác định đầy đủ các nguồn thông tin để biên soạn chỉ tiêu “tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP”; bổ sung chỉ tiêu “thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn” vì đây là tiêu chí cứng trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu Trần Đình Gia phân tích thêm, theo báo cáo tổng kết thực hiện các chỉ tiêu thống kê quốc gia, hiện nay trong 186 chỉ tiêu ban hành, có 110 chỉ tiêu đã công bố thu thập đầy đủ (59,14%); 67 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp và công bố một số phân tổ (36,02%); 9 chỉ tiêu chưa thu thập tổng hợp được (4,84%).

Từ đó, đại biểu bày tỏ Chính phủ cần rà soát kỹ phương pháp thu thập, tổng hợp để 222 chỉ tiêu sau khi được Quốc hội thông qua đều đảm bảo tính khả thi cao, thực hiện việc công bố đầy đủ số liệu các phân tổ.

Theo: Baohatinh.vn


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 6
cdscv