Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

13.297

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.466

Hình sự

1.123

Dân sự

8.243

Hôn nhân và gia đình

184

Kinh doanh thương mại

55

Hành chính

13

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

213

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv